Suleskarvegen

Sauesanking fram til "Sirdalsdagane

I dagene frem til 2 september vert det sauesanking langs Suleskarvegen. Tusenvis av sau skal ned frå fjellet og heim til gardane kor dei høyrer heime. Men før det skal dei innom "Sirdalsdagane".

Arbeidet med å samle sau gjer at det kan oppstå ventetid for deg som køyrer bil over fjellet. I tillegg er det særs viktig å køyre forsiktig og vise omsyn til til både sau og sauegjetarar.

Sauesankinga er og ein attraksjon i seg sjølv. Det kan vere eit spektakulært syn å sjå flokkane vandre saman langsetter vegen. Sirdalsdagane, som startar fredag kl. 18 og avsluttas sundag kl. 11, markerer m.a. avslutning på beitetida for sau i fjellområda ved Suleskarvegen.