P.g.a. koronavirus, kan attraksjonar og aktivitetar ha endra opningstider. Sjå evt. bedriftens eigen nettside for meir informasjon.

Suleskarvegen

Dalen Bryggjeutstilling med flotte foto av Jostein Hellevik

Dalen bryggjeutstilling med "Fotobonden"

I den gamle pakkbua på Dalen bryggje er det salgutstilling av fotokunst av "Fotobonden" Jostein Hellevik og en utstilling som viser livet på Telemarkskanalen i gamle dager.

"Nærmere naturen" med "Fotobonden"! 

På Dalen bryggje er det en salgutstilling med foto av naturfotograf Jostein Hellevik med motiv fra vakre Tokke. 

Årets utstilling fokuserer mye på gjestfrihet og vil gi de besøkende både levende og fotografisk møte med naturen som omslutter oss. Utstillingen er veldig godt tilrettelagt for barn med spennende aktiviteter med flotte premier. Det vil også være salg av naturbaserte produkt spesielt rettet mot barn.

I samme lokalet har også Vest-Telemark Museum en flott kanalhistorisk utstilling som viser livet på Telemarkskanalen i gamle dager.