Suleskarvegen

Hasla Sylvsmie

Velkomen til Valle sentrum og vår butikk og verkstad.

Sylvsmedverkstaden og - butikken er innreidd i ein tradisjonsinspirert tømmerbygning. Der finn du sylvsmedane i arbeid heile året, og du er velkomen inn på verkstaden for å sjå korleis dette arbeidet vert utført.

Nordibøvegen 134
4747 Valle
(+47) 37 93 73 80 http://www.hasla.no