Due to the coronavirus, some attractions and restaurants may have changed opening hours. See the companies website for more info.

Suleskarvegen

Norsk vegmuseum

Bli kjend med denne viktige delen av kulturhistoria vår. Her er og ein skjerma rasteplass som kan nyttast.

Hunnedalsvegen 2365
4335 Dirdal
(+47) 51 91 14 82