P.g.a. koronavirus, kan attraksjonar og aktivitetar ha endra opningstider. Sjå evt. bedriftens eigen nettside for meir informasjon.

Suleskarvegen

Norsk vegmuseum

Bli kjend med denne viktige delen av kulturhistoria vår. Her er og ein skjerma rasteplass som kan nyttast.

Hunnedalsvegen 2365
4335 Dirdal
(+47) 51 91 14 82