I samband med smittevern i forhold til koronavirus kan det vere restriksjonar eller stengt ved enkelte bedrifter. Vi ber deg om å sjekke bedriftens eigen nettside for informasjon.

Suleskarvegen

Norsk vegmuseum

Bli kjend med denne viktige delen av kulturhistoria vår. Her er og ein skjerma rasteplass som kan nyttast.

Hunnedalsvegen 2365
4335 Dirdal
(+47) 51 91 14 82