Vegmelding frå Statens vegvesen

Fv 337 Brokke - Suleskard i Aust-Agder (Agder)

Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:55 Gjelder til: 20.05.2020 12:00

Vegmelding frå Statens vegvesen (FV45)

Fv 45 Røyrdalen, på strekningen Ålgård - Svartevatn (Rogaland)

Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Sprenging utføres kun i dagslys. Gjelder fra: 10.02.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 22:00

Kartet...

Langs Suleskarvegen er det mykje å oppleve. Trykk på ein av dei gule prikkane for meir informasjon.

Vegen er vinterstengt. Den vert stengt seinast 1. november og opnast tidlegast 20. mai.
Øvst på sida vil det kome opp eit varsel dersom vegen er stengt. Dette varselet vert henta direkte frå vegvesenet si vegmelding.

 

There’s a lot to explore along the scenic Suleskavegen road. Click on one of the yellow circles for more information.

The Suleskarvegen road closes in the winter -check the status of the road in the traffic-feed at the top. "Vinterstengt" means that the road is closed for winter. "Sommeråpent" means that it is open for the summer season.

Entlang des Suleskarweges gibt es viel zu erleben. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, drücken Sie bitte auf eine der gelben Nummern.

Ganz oben auf unserer Seite (”Vegmelding frå Statens vegvesen” – Staatliches Strassenamt) finden Sie Informationen darüber, ob der Suleskarweg offen oder geschlossen ist! ”Vinterstengt” bedeutet, dass der Suleskarweg während des Winters geschlossen ist. ”Sommeråpent” bedeutet, dass der Weg während des Sommers geöffnet ist. ”Gjelder fra” gibt Auskunft darüber, ab welchem Datum diese Regelung gilt.

Websider levert og driftet av Nettkroken AS ®