Suleskarvegen

"Rogalam" til fjells, og ofte midt i vegbanen

I Rogaland er det mykje sau. I juni bér det til fjells for å gjere seg feite. I september er det tid for å samles før dei vert flytt attende til garden dei høyrer heime.

Ver obs når du køyrer Suleskarvegen. Det hender at sau ligg og kviler i vegkanten, eller at dei spring i vegbanen.

Bremse ned og køyr roleg forbi. Ikkje stopp opp for å mate eller kose med dyra.

Store dyrelidingar kan hindrast dersom alle varslar om dyrepåkjørsel. Som bilførar er du pliktig til å melde frå om påkjørsel av dyr. Dette gjeld både husdyr og vilt.

Erstatning for skada eller drept dyr vert dekt av bilforsikringa.

 

Dette gjer du om du køyrer på eit dyr:

  • Stopp og observer dyret.
  • Om dyret er dødt, prøv å få det ut av vegbanen, eller sett opp varseltrekant
  • Om dyret er skadd, vurder skaden og prøv å sjå kor dyret tar vegen. Er det skadd vil det ofte stoppe og leggje seg ned ganske raskt. Ikkje følg etter, då det kan flykte vidare.
  • Dersom det ikkje er mobildekning, merk stedet med for eksempel ein plastpose, og ring og meld ifrå når du har mobildekning
  • Meld frå til eigar, næraste gard eller Politiet (tel:02800).
    Suleskarheia: v/Oftedal: 414 50 835 / 410 66 241

For deg som har god tid

Suleskarvegen svingar seg frå Rogaland i vest, over Sirdal og Setesdalsheiene i Agder og vidare austover til Dalen i Vestfold og Telemark. Strekninga byr på fine turistopplevingar med livlege bymiljø, rotekte kultur og flott natur.

Leik og moro med familien

Køyr karusellar, klapp sauer langs vegen, bad i vatn og elver og ta overnattinga på ein stad som byr på det vesle ekstra. Suleskarvegen har det som skal til for å gi familien mange gode minne.

Raskaste veg frå aust til vest

Kortaste og raskaste veg mellom Oslo og Sandnes. Fint for deg som har det travelt.