Due to the coronavirus, some attractions and restaurants may have changed opening hours. See the companies website for more info.

Suleskarvegen

Aktuelt

Dalen Hotel opner for sesongen!

Dalen Hotel opna for sesongen den 20. mai.

Sommar og ski

Vegstrekninga mellom Brokke og Suleskar er det høgaste punktet, 1050 m.o.h. på Suleskarvegen. Ved snørike vintre kan ein spenne på seg skia rett ved vegen.

Verneområde

Vegen kryssar verneområdet "Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiene", hvor Nord-Europas sørligste villreinstamme held til. Vernerestriksjoner, i tillegg til verforhold, gjer at vegen berre er open i perioden frå ca 20. mai til ca 1. november.