Suleskarvegen

Suleskarvegen Stor variasjon underveis. Oversiktlig og god vei-standard og noen steder smal veibane.

Praktisk informasjon

Suleskarvegen er den kortaste vegen mellom Oslo og Sandnes, totalt 425 km og du må rekne ca. 7 timars kjøretid. Om du kjører E18 og E39 er det 535 km, altså 110 km. lenger. Om det er den raskaste vegen å kjøre Suleskarvegen er kanskje tvilsomt, men vi vil påstå at det er den vakraste og mest spektakulære!

Ruta har blant anna blitt kåra til ei av Noregs beste MC-ruter av magasinet Bike.

Verdt å vite: 

 

 • Smal veg: Vegstandarden er jevnt over god, men til tider smal vegbane. Dvs. eitt kjørefelt, men samtidig oversiktleg og med mange møteplassar. Det går fint å kjøre bubil eller andre relativt store kjøretøy. 

 

 • Sau til fjells og ofte midt i vegen: Det går store mengder sau på beite i fjellet mellom Brokke og Suleskar frå juni og utetter hausten. Ver obs, det ligg ofte sau og kviler i vegkanten, eller dei spring i vegbanen. Brems ned og køyr roleg forbi. Ikkje stopp opp og ikkje gi dei mat. Dette kan skape trafikkfarlege situasjonar.  

 

 • Ikkje stopp på uoversiktlege stader eller på møteplassar: For å unngå trafikkfarlege situasjonar, stopp kun på stader det heilt klart ikkje hindrar trafikken. Ved Håhelleren (ved Roskreppfjorden) er det ein stor og god rasteplass. Her er også tilrettelagt tursti.

 

 • Påkøyrsel av dyr skjer. Om uhellet er ute, er du pliktig å varsle. Erstatning for skada eller dødt dyr blir dekt av bilforsikringa.                           

        Dette gjer du om du køyrer på eit dyr: 

  • Stopp og observer dyret. 
  • Om dyret er dødt, prøv å få det ut av vegbanen, eller sett opp varseltrekant 
  • Om dyret er skadd, vurder skaden og prøv å sjå kor dyret tar vegen. Er det skadd vil det ofte stoppe og leggje seg ned ganske raskt. Ikkje følg etter, då det kan flykte vidare. 
  • Dersom det ikkje er mobildekning, merk staden med for eksempel ein plastpose, og ring og meld ifrå når du har mobildekning.
  • Kontaktinfo:  
   • Suleskarheia: Halvard Oftedal, 414 50 835 eller Ola V. Oftedal, 410 66 241
   • Brokkeheia: Livar Ravndal, 917 95 433
   • Politi: 02800

Suleskarvegen åpen fra 21. mai

Utforsk Brokke-Suleskarveien - spektakulære opplevelser rundt hver sving

Natursti inn i villreinens rike

Treng du ei pause med litt frisk fjelluft og ein beinstrekk bør du ta ein tur til utkikkspunktet Rjuven.

Verneområde

Vegen kryssar verneområdet "Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiene", hvor Nord-Europas sørligste villreinstamme held til. Vernerestriksjoner, i tillegg til verforhold, gjer at vegen berre er open i perioden frå ca 20. mai til ca 1. november.