Due to the coronavirus, some attractions and restaurants may have changed opening hours. See the companies website for more info.

Suleskarvegen

Garden Mån

Velkommen til Friluftsgarden Mån hvor Jæren friluftsråd har restaurert våningshuset (hovedbygningen) og bygd overnattingsfløy på de de gamle fjøstuftene.

I nybygget er det sengeplasser for 31 personer. I kjelleren finner du en utstilling som tar for seg fjellgardens historie, verneområdet Frafjordheiene, turveinettet i Frafjordheiene og litt om Jæren friluftsråd, våre områder og oppgaver. Kjelleren fungerer som varmestue, her kan du gå inn og spise nistematen når du besøker Mån.