Due to the coronavirus, some attractions and restaurants may have changed opening hours. See the companies website for more info.

Suleskarvegen

Handlegata på Dalen

Dalen er eit lite, koseleg handels- og servicesentrum med forretningar, kafé, reiselivsverksemder og sosiale møteplassar.

Vassfronten ut mot Bandak og Telemarkskanalen er lagt til rette for aktivitetar og bruk av vatnet; turveg langs vassfronten – ”Bufjordstigen”, badestrand med grillplassar, sandvolleyballbanar, Soria Moria sauna, bobilcamp og hamneområde med mellom anna tankanlegg og gjestehamn for småbåtar. Dei gamle bygningane, på bryggja der kanalbåtane legg til, husar bryggjekafé og bryggjeutstilling.