Due to the coronavirus, some attractions and restaurants may have changed opening hours. See the companies website for more info.

Suleskarvegen

Huldreheimen bygdetun

Setesdal ble av mange sett på som en slags forhistorisk bit av Norge. Skikker og tradisjoner var del av den norske nasjonalarven, og hit kom folk for å oppleve en svunnen tid.

To av disse var skuespilleren Tore Segelcke og hennes mann Anton Raabe. I løpet av et godt tiår etter at krigen var slutt, bygde de opp et helt lite bygdetun i bakkene ovenfor Bykle kirke. Der var de hver sommer og dyrket romantikken i de gamle bygningene.
Nå er anlegget restaurert, husene er innredet på nytt, og museet ønsker velkommen til et noe annerledes bygdetun.

Bykle