Suleskarvegen

Kiledammen

Kiledammen ble bygget i betong og satt i drift i 1970, og er formet som et hvelv. Det er Sira-Kvinas eneste dam som er formet og laget på denne måten.

Ved Kilen omfattet arbeidet en kvelvdam og platedam i betong med overløp over hele dam-kronen for avledning av flommer for hele Gravann-magasinet.

4443 Tjørhom
(+47) 38 37 93 30