Suleskarvegen

Rosskreppfjorden dam

Roskreppfjorden er vårt høysteliggende magasin med en HRV (høyeste regulerte vannstand) på 929 moh.

Magasinet demmes opp av 3 dammer som ble bygget i perioden 66-68. Spesielt med denne dammen er at Sira-Kvina ikke var først ut med å demme opp Roskreppfjorden. Det var Kvinesdalbedriften Trælandsfoss som på 1920 tallet bygget en liten dam som demmet opp hele fjorden med ca 2,5 meter.