Due to the coronavirus, some attractions and restaurants may have changed opening hours. See the companies website for more info.

Suleskarvegen

Rygnestadtunet museumsanlegg

Rygnestadtunet er eit av dei mest særprega museumsanlegga i landet.

Tunet ligg i vakre omgjevnader på den fredelege garden Rygnestad, Det autentiske tunet omfattar m.a. hus og gjenstandar etter segnhelten ÅsmundTorleivson Rygnestad (ca. 1540- ca.1595), eller “Vonde-Åsmund” som han vart kalla. Særleg kjent er det såkalla Rygnestadloftet.