Suleskarvegen

Svartevannsdemningen

Svartevatn dam

Svartevatnedammen som ligger øverst i Sira-vassdraget, var den største dammen i Nord-Europa da den stod ferdig i 1976. Dammen er en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene, og inneholder totalt 4,7 millioner m^3 med masse.

Svartevassmagasinet er Sira-Kvinas største og brukes som flerårsmagasin. Dvs. det tar flere år med normalt tilsig for å fylle opp hele magasinet dersom det er tomt.