Suleskarvegen

Uburhedlaren

Uburhedlaren ligger i det store urområdet på sørsiden av Oltedal i Gjesdal kommune i Rogaland. Denne helleren har oppstått ved at en kjempestein har lagt seg oppå deler av ura. Den overliggende steinen er ca. 30 meter lang og har en bredde på 12-15 meter. Tykkelsen er ca. 7-8 m. Rommet under steinen har et areal på anslagsvis 150 m2 og en varierende takhøyde.

Plassen ble et gjemmested under 2. verdenskrig. 80 personer gjemte seg der i 3 dager, fra 9. april 1940, da området ble pågrepet av tyskerne.

I dag er det et turmål. Stien er brått og utfordrende. 3,3 km tur/retur fra parkeringsplassen bak laftehuset i Oltedal.