Due to the coronavirus, some attractions and restaurants may have changed opening hours. See the companies website for more info.

Suleskarvegen

Uburhedlaren

Uburhedlaren ligger i det store urområdet på sørsiden av Oltedal. "Heldlaren" har oppstått ved at en kjempestein har lagt seg oppå deler av ura.

Den overliggende steinen er ca. 30 meter lang og har en bredde på 12-15 meter. Rommet under steinen har et areal på anslagsvis 150 kvm og en varierende takhøyde. Denne meget spesielle hedlaren var ukjent for de fleste i dalen inntil den ble tilholdssted for en god del mennesker i aprildagene i 1940, under 2. verdenskrig. 80 personer som hadde tilhold der i over tre dager.