Due to the coronavirus, some attractions and restaurants may have changed opening hours. See the companies website for more info.

Suleskarvegen

Valle sport og bensin

Valle Sport er samlokalisert med Esso og ligg midt i Valle sentrum. Butikken har eit rikhaldig utval av utstyr og klede for friluftsliv.