I samband med smittevern i forhold til koronavirus kan det vere restriksjonar eller stengt ved enkelte bedrifter. Vi ber deg om å sjekke bedriftens eigen nettside for informasjon.

Suleskarvegen

Valle sport og bensin

Valle Sport er samlokalisert med Esso og ligg midt i Valle sentrum. Butikken har eit rikhaldig utval av utstyr og klede for friluftsliv.