Vedrørende smittevern i forbindelse med koronavirus kan det være restriksjoner eller stengt ved enkelte bedrifter. Vi anbefaler å sjekke bedriftens egen nettside for informasjon.

Suleskarvegen

Garden Mån

Velkommen til Friluftsgarden Mån hvor Jæren friluftsråd har restaurert våningshuset (hovedbygningen) og bygd overnattingsfløy på de de gamle fjøstuftene.

I nybygget er det sengeplasser for 31 personer. I kjelleren finner du en utstilling som tar for seg fjellgardens historie, verneområdet Frafjordheiene, turveinettet i Frafjordheiene og litt om Jæren friluftsråd, våre områder og oppgaver. Kjelleren fungerer som varmestue, her kan du gå inn og spise nistematen når du besøker Mån.