Vedrørende smittevern i forbindelse med koronavirus kan det være restriksjoner eller stengt ved enkelte bedrifter. Vi anbefaler å sjekke bedriftens egen nettside for informasjon.

Suleskarvegen

Rygnestadtunet museumsanlegg

Rygnestadtunet er eit av dei mest særprega museumsanlegga i landet.

Tunet ligg i vakre omgjevnader på den fredelege garden Rygnestad, Det autentiske tunet omfattar m.a. hus og gjenstandar etter segnhelten ÅsmundTorleivson Rygnestad (ca. 1540- ca.1595), eller “Vonde-Åsmund” som han vart kalla. Særleg kjent er det såkalla Rygnestadloftet.