Suleskarvegen

Kevin Molstad

Bjerkreims lakseelv

Bjerkreim har en av Norges beste lakseelver. Med totalt 54 km med fiskbar strekning er dette en av våre mest populære aktiviteter.

Flere år er det fanget over 7000 kg laks i elva. Fiskesesongen starter 1.juni, men det er et begrenset døgnkortsalg de første 14 dagene. Ordinært laksefiske er åpent mellom 15.juni og  20.september. Se www.bjerkreimselva.no for mer informasjon. Noe salg av fiskeutstyr på Coop Extra Vikeså og Coop Marked Bjerkreim. Fiskeplass på Gjedlakleiv rett ved E39 før Saglandsbakken er tilrettelagt for rullestol.