Suleskarvegen

Vatnedalsdammen

Vatnedalsdammen er en av Nord-Europas høyeste fyllingsdammer og gir et mektig inntrykk, og både størrelse og utforming imponerer.

I Otravassdraget er det totalt 14 magasiner. 9 av disse, deriblant de 4 største, ligger i Bykle kommune. De minste dammene er stort sett bygget av betong, mens de store dammene ved Botsvatn, Vatnedalsvatn og Urevatn er laget av stein, grus og morene/asfalt.
Arbeidet med å anlegge dammen ble påbegynt i 1978 og ble ferdigstilt høsten 1983. I byggingen av dammen gikk det med 5,2 millioner kbm masse.
Magasinet leverer vann til Holen kraftstasjon. I tillegg til vann fra noen andre magasin kan Holen kraftstasjon produsere 888 millioner kilowattimer strøm.
Dammen ligger rett vest for Berdalsbru, ca. 15 km sør for Hovden, og det går bilvei helt fram. Magasinet har to damkonstruksjoner og den til venstre har stor parkeringsplass. Der er det også et stort informasjonsskilt om magasinet. Dammen er fritt tilgjengelig og åpent når det er snøfritt.

4754 Bykle